Marija Flegar je v slovenskem prostoru znana kot slikarka, končala je ALUO v Ljubljani in pozneje še magistrski študij. Občasno pa objavlja tudi poezijo. V pesmih v okviru ljubezenske motivike in s pomočjo impresij med drugim prepleta introspekcijo z družbeno refleksijo.

Interpretka Saša Mihelčič,
produkcija 2023.

Radio Slovenija - 3. program