Je tudi pesem, ki je ne more nihče napisati - tako se začne pesem z naslovom Duša. Napisal jo je Rade Krstić, izšla je leta 2012 v njegovi pesniški zbirki Bojevnik. Pesnika ni več med nami, in vendar je (s svojo poezijo).
Interpretira Uroš Potočnik.

Radio Slovenija - 3. program