Pesnik Raymond Carver je bil tudi pisatelj in esejist, zato ne preseneča, da so njegove pesmi pogosto pripovedne, kot kratke zgodbe.
To velja tudi za njegovo pesem Spanje v prevodu Marka Golje in interpretaciji dramskega igralca Gregorja Grudna.

Radio Slovenija - 3. program