Ime Srečka Kosovela, našega genialnega pesnika, pogosto povezujemo s Krasom, saj se je rodil v Tomaju. Kamnita pokrajina je v njegovi poeziji pustila mnogo sledi in prav v pesmi Sad spoznanja lahko prepoznavamo odtenke tega okolja, ki pa ima pri Kosovelu tudi globoko metaforičen pomen. Interpretacija: Uroš Smolej.

Radio Slovenija - 3. program