Pokristjanjevanje slovanskega ljudstva, ki je prodrlo na skrajni evropski zahod, je imelo daljnosežne posledice za vso Evropo in tudi rimsko krščansko Cerkev. Kmalu potem, ko je Karantanija kot prva državna tvorba naših prednikov izgubila popolno samostojnost, se je iz tedaj bavarskega Salzburga začela širiti krščanska vera. Od kneza Hotimirja naprej. Nekaj desetletij pozneje so »oznanjevanje evangelija« začeli širiti tudi nekoliko južneje, v Karnioli, tokrat iz Ogleja.

Ivan Merljak