Govorni pomočnik RTV Slovenija vam lahko pomaga razrešiti marsikatero dilemo.

Izgovarjanje tujih lastnih imen in izpeljava iz njih povzročata preglavice že jezikoslovcem, kaj šele slehernikom. Dejstvo je, da pravorečje v javnem prostoru ne uživa pozornosti, ki mu pripada. Ravno zaradi tega je odslej širši javnosti na voljo spletna stran Radiotelevizije Slovenija Govorni pomočnik. Projekt je nastal s sodelovanjem fonetične službe Radia Slovenija in Izobraževalnega središča RTV Slovenija kot zvočni priročnik in pomoč za poenotenje izreke na radiu, a je namenjen pravzaprav vsem. Govorni pomočnik ponuja uporabnikom, da na enem mestu najdejo zbirko poslovenjenih in poenotenih izgovarjav tujih in domačih lastnih in krajevnih imen ter drugih besed in besednih zvez z mestom naglasa in naglasnim znamenjem.

Orodje bosta predstavili vodja fonetične službe Radia Slovenija in glavna urednica Govornega pomočnika Suzana Köstner ter ena od urednic projekta in lektorica Saša Grčman.

Govorni pomočnik je dostopen na tej povezavi. Predloge in pripombe lahko pošljete na govornipomocnik@rtvslo.si.

Pri vzpostavitvi spletne strani govornega pomočnika so sodelovali tudi: glavna koordinatorica Alenka Kovačič, lektorice Marta Trobec, Tamara Gorup, pri pregledu vpisov lektorice Alenka Pirc, Živa Švigelj, Tina Petrovič, Petra Jordan in napovedovalka Alenka Resman Langus, tehnično izvedbo so prevzeli Arnold Marko in sodelavci MMC-ja. Gesla so posneli Bernard Stramič, Miha Zor, Matjaž Romih, Igor Velse in Maja Šumej.

RTV Slovenija je sodelovala tudi pri projektu Spipp, spletni aplikaciji za pomoč pri zapisu in izgovorjavi svojilnih pridevnikov prevzetih priimkov (http://spipp.ff.um.si). Projekt Spipp so izpeljali študentje treh fakultet Univerze v Mariboru pod mentorstvom dr. Irene Stramljič Breznik, predavateljice na mariborski Filozofski fakulteti in Darinke Koderman Patačko, lektorice in prevajalke na TV Slovenija.

Blaž Mazi