S povečanjem števila turistov se je v Ljubljani povečalo tudi število tujejezičnih javnih napisov.

Javno oglaševanje izdelkov in storitev je v Sloveniji dovoljeno v porabniku zlahka razumljivem jeziku. A kateri je ta zlahka razumljivi jezik? Različne generacije imajo zelo različno znanje jezikov in na prvi pogled dobimo vtis, da se z besedami »zlahka razumljiv« lahko obide zakon o javni rabi slovenščine. Vendar imamo v Sloveniji že sodno prakso, ki je dala merila za zlahka razumljiv jezik. Upravno sodišče je s pravnomočno sodbo naložilo umaknitev napisov, za katere so trgovci mislili, da jih kupci pri nas zlahka razumejo. To so bili napisi mega price, crazy price in must go.

Upravno sodišče je ugotovilo, da je treba pri presoji razumevanja napisov upoštevati kupce vseh starosti in da ni mogoče pričakovati, da bi prav vsi tako dobro znali angleško, da bi razumeli te besedne zveze. Angleške besede in besedne zveze niso zlahka razumljive za vse prebivalce Slovenije, je dejal prof. dr. Marko Snoj, predstojnik Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU.

Tema oddaje Jezikovni pogovori so bili javni napisi v Ljubljani, ki nagovarjajo tuje turiste. Ti v vedno večjem številu prihajajo v Ljubljano in trgovci ter gostinci jih hočejo privabiti na različne načine. Vendar po zakonu o javni rabi slovenščine ne smejo objavljati napisov, ki jih prebivalci Slovenije ne razumejo, če ob njih ni objavljen tudi slovenski napis. Dovoljene so sicer nekatere izjeme, kot so blagovne znamke.

Marko Snoj je preveril napise na Nazorjevi ulici v Ljubljani in ugotovil, da jih je 33 od 107-ih zelo verjetno kršilo zakon. Omenil je napise interior design, Come In WE ARE OPENA healthy outside starts from the inside, LESBO SHOW ter imena lokalov oziroma poslovnih prostorov Balkan Beer SHOP 2016 ORIGINAL, Wine park, Rojac law, Allegria in Hoodburger. Snoj je poudaril, da ga napisi v tujem jeziku sicer ne motijo, motijo pa ga napisi, ki so samo v tujem jeziku. Najprej bi morali biti objavljeni v slovenščini, za potrebe turistov pa tudi ustrezno prevedeni. S tem bi zadostili tako potrebam trga kot zakona. Snoj je še dodal, da je bil v zadnjem letu v Varšavi, Mannheimu in Allegheju, pa tam ni videl toliko angleških napisov kot v Sloveniji, čeprav po njegovem vedenju nimajo nič strožjih predpisov.

 Uporaba tujega jezika pri poslovanju s kupci ni prepovedana, pa je pojasnil vodja sektorja za splošni nadzor na Tržnem inšpektoratu Andrej Žakelj. Naši predpisi ne prepovedujejo uporabe tujejezičnih besed. Tak primer je Hoodburger, ki je zaščitena blagovna znamka. Gre za izjemo. Dovoljeni so tudi mednarodno uveljavljeni izrazi, kot sta pizzeria in pub, ker ju porabniki razumejo. Ni pa nobenega dvoma, da nista dovoljena napisa Balkan Beer SHOP 2016 ORIGINAL in Wine park, ker ob njiju ni slovenskega napisa. O drugih konkretnih primerih in delu tržnega inšpektorata pa v spodnjem posnetku.

Aleksander Čobec