Pri Združenju za esperanto Slovenije si prizadevajo, da bi esperanto učili na osnovnih šolah. Prvi jezik naj bo materinščina, drugi pa esperanto, ki odpira vrata v svet. Šele kot tretji naj se določi tisti jezik, ki je na nacionalni ravni najbolj uporaben, so poudarili pri združenju ob 130-letnici esperanta. V oddaji bomo govorili o izvoru esperanta in njegovih neizkoriščenih potencialih. Gosta bosta nekdanji in sedanji predsednik Združenja za esperanto Slovenije Janez Jug in Janez Zadravec.

Aleksander Čobec