V zdravstvenih ustanovah se srečujejo s številnimi težavami pri sporazumevanju z ljudmi, ki govorijo zdravstvenim delavcem neznan jezik. Nastajajo jezikovni in kulturni nesporazumi, zaradi katerih so zdravstvene storitve slabše dostopne, odprte pa so tudi možnosti za zdravstvene in pravne zaplete. Včasih so zdravniki pri svojem delu prisiljeni uporabljati Googlov prevajalnik, in če niso previdni, lahko naredijo tudi napako. Takšen primer se je zgodil na meji, ko je zdravnica s pomočjo Googlovega prevajalnika predpisala migrantu dve kontracepcijski tableti. Da bi presegli te nesporazume in težave, je nastalo delo Večjezični priročnik za lažje sporazumevanje v zdravstvu. Gostje oddaje so medicinska antropologinja doc. dr. Uršula Lipovec Čebron,  doc.dr. Erika Zelko, dr. med. in prevodoslovka prof. dr. Nike Kocijančič Pokorn, ki so sodelovale pri nastajanju priročnika.

Aleksander Čobec