Na avstrijskem Koroškem se zapleta glede reforme deželne ustave, ki po novem nemščino priznava kot edini deželni jezik.Koroški Slovenci zahtevajo enakopravno obravnavo slovenskega jezika. Kaj bi to pomenilo za prihodnji razvoj jezika in slovenskega življa, se je novinarka Petra Kos Gnamuš pogovarjala z nekdanjim dolgoletnim ravnateljem Slovenske gimnazije v Celovcu in profesorjem slovenščine Reginaldom Vospernikom.

ARS