Prostorska zakonodaja se vsakih nekaj let spremeni. Življenjska doba izrazov na področju prostorskega in okoljskega prava je lahko zelo kratka, ponovne spremembe pa povzročijo zmedo v načrtovanju. To zmedo bi lahko pomagal reševati Urbanistični terminološki slovar, na katerega smo čakali pet desetletij. V preteklosti je bilo že več poskusov, da bi napisali to delo, a se strokovnjaki niso mogli poenotiti pri posamičnih izrazih. V oddaji bomo pregledali konkretne besede in se ozrli v zgodovino slovenske urbanistične terminologije. Gosta bosta Breda Mihelič  in Matej Nikšič, ki sta uredila Urbanistični terminološki slovar.

Aleksander Čobec