Papir, kamen škarje, peti roman Toma Podstenška in njegova šesta leposlovna knjiga, prepleta dve časovni ravnini – otroštvo in sedanjost Simona, učitelja geografije v srednjih letih. Nepredihani dogodek iz zgodnih šolskih let se ob vabilu na obletnico mature začne vračati v protagonistovo zavest, skupaj z njim pa Simon ozavešča nekatere svoje značajske poteze, ki ga hromijo v življenju. Novi roman Toma Podstenška zrelo, s posluhom za suspenze in humorne vložke razpira vprašanje, ki avtorja ustvarjalno vznemirja ves čas: vprašanje posameznikove odgovornosti in krivde, pomena in teže njegovih odločitev.

Tina Kozin