Poslušamo prvih pet skladb z Albuma 2019−2023 z naslovi: Anti, Enigma, Origami, Pi ter Pripravljeni, pozor, zdaj!

Katarina Radaljac