5000 let dolžniških bojev, spopada med upniki in dolžniki, izkoriščanja, zasužnjevanja, hierarhije in neizpoljenih obljub

O dolgu se ljudje prerekajo že vsaj 5000 let, v nas je vsajeno trdno prepričanje, da je vsak dolg, ki je človeku, družini, skupini, kasti ali narodu naložen, treba vrniti. S stališča različnih religij, ko gre za primere stikov in sporov sosedov, različnih kultur, civilizacij in še česa, se znajdemo v številnih paradoksih, katerih skupna premisa je dejstvo, da so številni dolgovi vsiljeni in zanje velja absurd neodplačljivega dolga. Po 5000-letni zgodovini prastarega in sodobnega finančništva, menjave, izterjave, dolžniških kriz, obupov, obljub in zavez letos preminuli antropolog David Greaber, ki velja ta svetovno znanega teoretika anarhizma, kot aktivist se je tudi dejavno vključil v spreminjanje okostenelih predstav o svetu, v zajetni knjigi meni, da za prakse in razprave v zvezi z dolgovi velja velika moralna zmedenost.

Magda Tušar