Giddensova Preobrazba intimnosti vse bolj aktualna

Raziskovanje spolnega življenja in intimnosti je bilo v svojih začetkih stvar medicinskih in javnozdravstvenih avtoritet. Problem s spolnostjo so bile namreč spolno prenosljive bolezni, nosečnosti in porodi, norma je bila heteroseksualna spolnost znotraj zakona, spolnost je bila v funkciji reprodukcije. Širše družbene spremembe v 20-em stoletju so zajele tudi področje vsakdanjega življenja in preobrazile intimnost. Kakšne spremembe so se zgodile? Na to vprašanje je leta 1992 odgovoril sociolog Anthony Giddens v knjigi Preobrazba intimnosti, slovenski prevod je izšel pri Založbi *cf. leta 2000, konec lanskega leta smo dobili ponatis oz. popravljeno izdajo. Kakšna je bila njegova analiza, so se uresničile njegove napovedi in kakšna so intimna razmerja v tretjem desetletju 21. stoletja? O tem s profesorico doktorico Alenko Švab s Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani.

Urška Henigman