V današnji oddaji bomo spoznali življenje in delo velikega skladatelja Johannesa Brahmsa. Brahmsa pogosto štejejo hkrati za tradicionalista in inovatorja. Njegova glasba je trdno zasidrana v strukturah in kompozicijski tehniki baročnih in klasičnih mojstrov. Bil je mojster kontrapunkta, zapletene in zelo disciplinarne umetnosti, ki so jo razvijali Johann Sebastian Bach, Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven in drugi skladatelji. Medtem ko so mnogi sodobniki menili, da je Brahmsova glasba preveč “akademska”, so bila njegova dela izhodišče in navdih za celo generacijo skladateljev.

Veronika Brvar