Glasba in druge zvrsti umetnosti se pogosto prepletajo in navdihujejo, zato ne preseneča, da mnogi skladatelji navdih najdejo v likovnih delih in umetnikih, ki so jih ustvarili. Ameriški skladatelj Morton Feldman je leta 1984 ustvaril delo z naslovom Za Philipa Gustona. Feldman je bil pionir t. i. »nedoločenosti« v glasbi, kar pomeni, da je skladatelj dele skladbe prepustil interpretaciji izvajalca. Za njegova dela so značilne notacijske inovacije, ki jih je razvil, da bi ustvaril svoj značilni zvok: ritmi, ki se zdijo svobodni in lebdeči, »senčenja« višin, ki se zdijo mehko neosredotočene, na splošno tiha in počasi razvijajoča se glasba ter ponavljajoči se asimetrični vzorci.

Katja Ogrin