Poslušamo dvanajst Mladinskih skladb za klavir Srečka Koporca in tretji stavek Klavirskega tria v g-molu op. 15 Bedřicha Smetane.

Katarina Radaljac