Predvajamo Chaconne za flavto solo, op. 17, št. 30 Sigfrida Karg-Elerta, Vivaldijevo uglasbitev psalma 126 Nisi Dominus, Divertimento v D-duru Amandusa Ivančiča in Koncert v F-duru za violo, dva rogova, godala in basso continuo Georga Antona Bende.

Mihael Kozjek