Posvetili se bomo Svetovnemu dnevu ptic selivk, ki ga letos obeležujemo prav 13. maja. Gre za letno kampanjo, ki poudarja potrebo po ohranjanju ptic selivk in njihovih habitatov. Dan je namenjen tudi ozaveščanju o potrebi po mednarodnem sodelovanju, saj so ptice naša skupna naravna dediščina. Letošnji Svetovni dan ptic selivk želi poudariti pomen vode za ptice selivke. Na uradni spletni strani kampanje so o letošnji temi zapisali: »Voda je bistvena za življenje na našem planetu. Velika večina ptic selivk se v svojem življenjskem ciklu zanaša na vodne ekosisteme. Kopenska in obalna mokrišča, reke, jezera, potoki, močvirja in ribniki so ključnega pomena za hranjenje, pitje ali gnezdenje, pa tudi kot kraj za počitek in oskrbo ptic med njihovimi dolgimi potovanji. Na žalost so vodni ekosistemi po vsem svetu vse bolj ogroženi, prav tako ptice selivke, ki so odvisne od njih. Vse večje človeško povpraševanje po vodi ter onesnaženje in podnebne spremembe, neposredno vplivajo na razpoložljivost čiste vode in stanje ohranjenosti številnih ptic selivk. Letošnja kampanja bo izpostavila pomen vode za ptice selivke ter opredelila ključne ukrepe za zaščito vodnih virov in vodnih ekosistemov.« S kompozicijami, v katere so skladatelji na takšen ali drugačen način vključili ptice, bomo ta pomemben dan obeležili tudi preko poslušanja glasbe.

Katarina Radaljac