Prepoznavni znak zbora je izvedbena kakovost, kar potrjuje vrsta priznanj in nagrad, ki so jih pevci prejeli skozi leta delovanja. Čeprav se večina pevcev po spremembi glasu oz. mutaciji v puberteti ne posveti profesionalnemu petju , ampak se izobrazi za različne druge poklice, jim zborovsko petje pomeni eden glavnih korakov v odraslost, hkrati sredstvo za izoblikovanje osebnosti – skozi umetnost in znanost o glasbi si namreč voditelji zbora vseskozi prizadevajo, da bi fante naučili samodiscipline, samomotivacije, doslednosti, uglajenega obnašanja in drugih veščin oz. lastnosti, pomembnih za uspeh in zadovoljstvo v življenju.

Polona Gantar