Janja Vollmaier Lubej poučuje slovenščino na tujih univerzah, organizira in vodi literarne večere s slovenskimi pisatelji. Je soavtorica učbenika S slovenščino po svetu in slovarja Ukrajinsko-slovenski tematski slovar. Njen Esej o evropski rumeni štorklji, ki pleše egoističnim izbrancem je bil objavljen leta 2016 v Sodobnosti. V njem med drugim razmišlja o konceptu univerzalnega temelj,nega dohodka.

"Rada bi verjela, da se bo v kratkem tudi v Sloveniji začel resen premislek o tem, da bi takšno obliko ekonomsko­socialne reorganizacije začeli izvajati vsaj poskusno. A nekako domnevam, da bosta v egoistično­izkoriščevalski maniri prevladala egoizem in nadvlada močnejših, boljših, tistih prvorazrednih, in družba se bo spet lahko razslojevala naprej v močvirnatem zakotju. Navsezadnje tudi odlična Zamenhofova ideja o esperantu, o kateri sem največ izvedela v esejih Vinka Ošlaka, ni zaživela v taki meri, da bi preglasila vse sovražnike Drugega. Ker se premiki dogajajo počasi, je vseeno vredno in dobrodošlo postaviti ideale, se za njih zavzemati, in če se od idejno­utopičnega približamo k stvarnemu, se je nekaj dobrega vendarle zgodilo."

Glasbene vrinke je izbral Mihael Kozjek, to so odlomki iz Preludija za klavir Jeana Markiča v izvedbi pianista Klemna Golnerja. Oblikovalec zvoka za esej Vojko Kokot, bralca Jure Franko in Eva Longyka Marušič.

Andrej Rot