O zadnji Schubertovi simfoniji in o nenavadnem simfoničnem opusu skladatelja smo se pred izvedbo v ciklu Kromatika Simfoničnega orkestra RTV Slovenija pogovarjali s šefom dirigentom Simfonikov Rossenom Milanovom.

Pred izvedbo Simfonije v C-duru D 944 Franza Schuberta v ciklu Kromatika Simfoničnega orkestra RTV Slovenija

O zadnji Schubertovi simfoniji in o nenavadnem simfoničnem opusu skladatelja smo se pogovarjali s šefom dirigentom Simfonikov Rossenom Milanovom.

Primož Trdan