Oblika je okvir vsebine.
Pravzaprav je veliko več: je kot skladno oblikovana posoda, v katero spravimo vsebino. Če te posode ne bi bilo, bi se vsebina razblinila. Postala bi brezoblična masa šumov, zvenov in tonov. Da je glasbeni material lahko oblikovan pregledno in logično, je treba upoštevati naravne in estetske zakone. Naravni zakoni ostajajo ves čas isti, estetski pa se spreminjajo. Glasbena umetnost naj upošteva ene in druge zakone. Razumevanje naravnih, upoštevanje estetskih zakonov sta osnova vsebinskega oblikovanja. Ko oblikujemo vse vrste šumov in pokov, vse vrste zvenov in tonov, se soočamo z nekaterimi naravnimi danostmi, ki smo jih sprejeli in jih prilagodili našemu doumevanju ozvočenega sveta.

Pavel Mihelčič