Mašo prenašamo iz mariborske stolnice sv. Janeza Krstnika.

Martin Perčič