Maševal bo župnik Jože Stržaj.

Vsako nedeljo prenašamo katoliško mašo, vsako peto nedeljo pa evangeličansko bogoslužje.

Milan Kobal