Cikel šestih Suit za čembalo, ki ga je François Dieupart napisal v Parizu pri približno osemnajstih letih, je zadnja zbirka francoskih plesnih suit 17. stoletja in hkrati vrhunec baročnega sloga za življenja Ludvika XIV. Dieupartov domnevni učitelj François Couperin je že zgodaj pozdravil prihajajoči rokoko, Dieupart pa je raje nadaljeval z izpopolnjevanjem »čustvenega« francoskega baročnega sloga. S prirojenim čutom za polifonijo in navdihnjen z deli svojih predhodnikov je ustvarjal ganljivo liriko in igrivo imitacijo.

Domen Marinčič