Oh literatura - o, literatura! Arsovo domače branje

Pisatelj Prežihov Voranc je v kratkoproznih besedilih slikovito opisoval življenje kmečkega in delavskega sloja na Koroškem, ob tem pa poudarjal tudi narodnostno in socialno problematiko. V noveli Samorastniki oživlja nasprotje med gruntarskim in bajtarskim svetom, problematiko prepovedane ljubezni in nezakonskih otrok v tradicionalno urejeni družbi. Literarni večer je leta 2001 pripravila Nada Barbarič, nastopili so igralci Ivanka Mežan, Aleš Valič in Stanislava Boninesgna. Režija: Irena Glonar.

Radio Slovenija - 3. program