Poslušajte variacijske skladbe Césarja Francka, Nicolasa-Charlesa Bochsaja in Benjamina Brittna.

V Arsovih spominčicah bomo predstavili glasbene variacije za solista, duo in orkester, ki jih bodo izvedli slovenski solisti in simfonični orkester RTV Slovenija pod vodstvom slovenskih dirigentov. Predstavili bomo Simfonične variacije za klavir in orkester, Mohr 46, Césarja Francka, Temo in variacije za klarinet in harfo Nicolasa-Charlesa Bochsaja ter Variacije na temo Franka Bridgea, op. 10, za godalni orkester Benjamina Brittna. Ponovitev bo 15. septembra ob 5.05.

Tjaša Krajnc