Prvi koraki v svet gledališča so eni najpomembnejših za to, da človek lahko postopoma razvije estetski čut do uprizoritvene umetnosti, v odrasli dobi pa se razvije v mislečega in kritičnega gledalca. Nemalokrat pa je v marsikaterem otroštvu, še bolj pa mladostništvu, ko se postopoma prelevimo v upornike z razlogom ali brez njega, prav neustrezna izbira uprizoritve botrovala temu, da gledališče preprosto ni doseglo cilja. Da bi torej nagovorilo svojega prvega gledalca z vso magičnostjo, širino in globino, ki jih premore. Da pa bi se pedagoški delavci in starši ognili takšnim šumom, so v Slovenskem gledališkem inštitutu zdaj zasnovali pomembno spletno platformo Zlata paličica, ki na enem mestu nudi nabor priporočljivih predstav, torej kakovostne profesionalne gledališke produkcije za odraščajoče občinstvo po izboru tričlanske strokovne komisije. Bienalni festival uprizoritvenih umetnosti za otroke in mlade Zlata paličica se je v našem miselnem prostoru že zasidral. Zdaj je čas, da spoznamo še spletno platformo Zlata paličica kot festivalski navdih z željo po poglobljenem, umetnostno-vzgojnem vidiku uprizoritvene umetnosti pri nas. Avtor oddaje je Klemen Markovčič. O spletni platformi Zlata Paličica pa razmišljajo ? Mojca Jan Zoran, Slovenski gledališki inštitut, Nataš Bucik, Ministrstvo RS za kulturo, Nada Požar Matijašič, Ministrstvo Republike Slovenije za izobraževanje, znanost in šport in Adirana Gaberščik, Osnovna šola Miška Kranjca Ljubljana.

Spletna platforma Zlata paličica kot festivalski navdih z željo po poglobljenem, umetnostno-vzgojnem vidiku uprizoritvene umetnosti.

Prvi koraki v svet gledališča so eni najpomembnejših za to, da človek lahko postopoma razvije estetski čut do uprizoritvene umetnosti, v odrasli dobi pa se razvije v mislečega in kritičnega gledalca. Nemalokrat pa je v marsikaterem otroštvu, še bolj pa mladostništvu, ko se postopoma prelevimo v upornike z razlogom ali brez njega, prav neustrezna izbira uprizoritve botrovala temu, da gledališče preprosto ni doseglo cilja. Da bi torej nagovorilo svojega prvega gledalca z vso magičnostjo, širino in globino, ki jih premore. Da pa bi se pedagoški delavci in starši ognili takšnim šumom, so v Slovenskem gledališkem inštitutu zdaj zasnovali pomembno spletno platformo Zlata paličica, ki  na enem mestu nudi nabor priporočljivih predstav, torej kakovostne profesionalne gledališke produkcije za odraščajoče občinstvo po izboru tričlanske strokovne komisije. Bienalni festival uprizoritvenih umetnosti za otroke in mlade Zlata paličica se je v našem miselnem prostoru že zasidral. Zdaj je čas, da spoznamo še spletno platformo Zlata paličica kot festivalski navdih z željo po poglobljenem, umetnostno-vzgojnem vidiku uprizoritvene umetnosti pri nas. Avtor oddaje je Klemen Markovčič. O spletni platformi Zlata Paličica pa razmišljajo – Mojca Jan Zoran, Slovenski gledališki inštitut, Nataš Bucik, Ministrstvo RS za kulturo, Nada Požar Matijašič, Ministrstvo Republike Slovenije za izobraževanje, znanost in šport in Adirana Gaberščik, Osnovna šola Miška Kranjca Ljubljana.

Klemen Markovčič