V Doživljajskem središču na Vrhniki je še do konca februarja 2017 na ogled doslej najstarejše, dobrih 5 tisočletij, prav na tem območju najdeno in ohranjeno leseno kolo z osjo na svetu. Gre za del celovitega načrta s katerim lokalne oblasti v sodelovanju z arheologi in drugimi znanstveniki ter domačini ustvarjajo novo podobo samega kraja, polnega dediščine. Doslej je bil ta kraj na obrobju ljubljanskega barja povečini znan po pisatelju Cankarju in mitu o Argonavtih. Toda arheoloških najdb o slednjem niso nikoli našli. Zato pa barje in sama Ljubljanica poleg kolesa hranita dediščino, ki v okviru kraja še ni bila ovrednotena.
O tem načrtu in predvsem ovrednotenju dediščine kot razvojnem potencialu kraja, ki dejavno išče nove istovetnosti v tem okviru tokrat z akterji:
- kustosinja za prazgodovino v Mestnem muzeju Ljubljana Irena Šinkovec (MGML),
- podvodni arheolog doc. dr.Andrej Gaspari (UL-FF),
- vodja naravoslovnega oddelka na Restavratorskem centrz ZVKDS v LJ doc. dr.Katja Kavkler,
- in podžupan občine Vrhnika Janko Skodlar,
prof. dr. David Stopar (UL-BTF)v oddaji sodeluje le na posnetku

na fotografiji notranjost novega kulturnega centra na Vrniki ( foto: Jaka Babič )

V Doživljajskem središču na Vrhniki je bilo nekaj mesecev na ogled najstarejše najdeno in ohranjeno leseno kolo na svetu. Gre za del celovitega načrta s katerim lokalne oblasti v sodelovanju z arheologi in drugimi znanstveniki ter lokalno publiko ustvarjajo novo podobo samega kraja, ki je poln dediščine. Doslej je bil ta kraj na obrobju ljubljanskega barja znan povečini po pisatelju Cankarju in mitu o Argonavtih. Toda arheoloških najdb o slednjem niso nikoli našli. Zato pa barje in sama Ljubljanica poleg kolesa hranita dediščino, ki v okviru kraja še ni bila ovrednotena .

V pogovoru v V ŽIVO o načrtu in ovrednotenju dediščine kot razvojnem potencialu kraja gostje: Irena Šinkovec (MGML), dr.Andrej Gaspari (UL-FF), dr.Katja Kavkler (ZVKD). Profesorja dr. David Stopar (UL-BTF) pa smo zaradi zadržanosti v času oddaje posneli.

Goran Tenze