Obisk pri učencih šestega razreda Osnovne šole heroja Janeza Hribarja

V četrtek, drugega junija, so člani Uredništva igranega programa, režiserka Ana Krauthaker, glasbena oblikovalka Darja Hlavka Godina, tonski mojster Matjaž Miklič in dramaturginja Vilma Štritof, obiskali Osnovno šolo Stari trg pri Ložu. Takšna poklicna sestava ni bila naključje, saj so bili povabljeni in nato temeljito izprašani o specifikah poklicev ustvarjalcev radijske igre. Prav na tej osnovni šoli so naši radijski ustvarjalci gostovali že šestič. Učenci iz odmaknjenih krajev se teže in redkeje udeležijo kulturnih prireditev. V največji meri je to odvisno od staršev. Pedagogi v Osnovni šoli Janeza Hribarja se dobro zavedajo, kako pomembno vlogo lahko na tem področju igra šola. Še bolj edinstven, izjemen in posrečen pa je inkluzivni pedagoški in ustvarjalni pristop, saj vključuje slehernega med učenci, glede na njegove zmožnosti in ambicije. V radijski igri sodelujejo prirejevalci, igralci, nekateri skrbijo za zvok, glasbo in efekte, skoraj tako, kot je to v profesionalni radijski igri – zvrsti, ki je drugače najbrž niti ne bi poznali. V predstavitvah in pogovoru z njimi vlada pozitivno vzdušje, otroci so radovedni in navdušeni, za kar gre zasluga predvsem pobudnici in vodji projekta, vodji šolske knjižnice Leonidi Zalar. Za nagrado učence vsakič povabimo na ogled našega snemalnega studia in radia, kar se bo letos zgodilo štirinajstega junija.

Vilma Štritof