Iščemo najboljšo kratko zgodbo

Tradicionalni natečaj za najboljšo kratko zgodbo je zaključen, hvala vsem za sodelovanje

Pogoji natečaja

1. Dela, poslana na natečaj, pred objavo na Radiu Slovenija ne smejo biti objavljena. Zgodba ne sme biti krajša od 3000 in ne sme presegati 6500 znakov s presledki vred, v nasprotnem primeru komisija dela ne bo mogla upoštevati.

2. Izbor bo opravila tričlanska strokovna komisija, ki bo podelila nagrado lastovka za najboljšo kratko zgodbo v vrednosti 1000 evrov. Nagrajeno zgodbo in zgodbe v ožjem izboru, ki jih bomo odkupili, bomo predvajali v oddaji Literarni nokturno na Arsu in Prvem programu Radia Slovenija.

3. Natečaj je anonimen. Avtorji naj svoja dela oddajo elektronsko prek obrazca na spletni strani 3. programa - programa Ars, in sicer do 8. junija in v posebno okence vpišejo šifro.

4. S prijavo na natečaj avtorji v primeru nagrade ali uvrstitve v ožji izbor dovolijo organizatorju objavo imena in uporabo prijavljenega besedila v radijskih oddajah in se strinjajo, da se na RTV Slovenija prenesejo vse materialne avtorske pravice na avtorjevih besedilih v radijski izvedbi, brez omejitev (krajevnih, časovnih in glede nadaljnjega prenosa). Pravice se na RTV Slovenija prenesejo neizključno (tj. avtor lahko avtorsko delo uporablja tudi sam oziroma pravice neizključno prenese na tretjo osebo). Nagrada bo izplačana v obliki avtorskega honorarja na podlagi podpisane pogodbe, ki bo posebej opredeljevala odkup pravic.

5. Pritožba na izbor ni mogoča. Naročnik vsem avtorjem, katerih dela ne bodo nagrajena ali uvrščena v ožji izbor, zagotavlja, da prejetih besedil ne bo reproduciral, predelal ali javno objavil.

6. Komisija bo svojo odločitev objavila 27. julija v oddaji Svet kulture, na teletekstu in na spletnih straneh RTV Slovenija. Avtorji nagrajenih in izbranih kratkih zgodb bodo svoje avtorstvo dokazali s kopijo svojega besedila, opremljenega s šifro in vsemi osebnimi podatki, pošljejo pa ga naj na elektronski naslov Ars@rtvslo.si po objavi odločitve komisije.

ARS