S pomočjo predmetov in upodobitev v prerezu časa pripoveduje dvanajst zgodb o materi, soprogi, sužnji, kraljici, gospodarici, boginji, delavki, popotnici in mornarki

Junija lani so razstavo postavili v Gorenjskem muzeju iz Kranja, do konca leta pa se bo selila tudi v osem partnerskih muzejev. Predstavljeni predmeti, ki pripovedujejo zgodbe o vlogi žensk, so iz časovnega razpona od 7. stoletja pred našim štetjem do polpretekle zgodovine. Nekatere zgodbe so danes težko razumljive, kot na primer tista, ki temelji na najdbi iz groba keltskega bojevnika. Hrani jo Posavski muzej v Brežicah.

Pokrajinski muzej Ptuj-Ormož predstavlja imeniten mozaik z mitološko zgodbo o bogu Zevsu in njegovi ugrabitvi semitske princese Evrope, ki jo je nato odpeljal na Kreto. Delo je s konca 3. ali začetka 4. stoletja, mit o Evropi pa večplasten. O spremenljivi družbeni vlogi žensk govori zgodba iz polpretekle zgodovine, zgodba o Savi Kaluža in Jolandi Gruden Mažer, prvih jugoslovanskih povojnih kapitankah.

Verena Perko iz Gorenjskega muzeja ob predmetih in zgodbah žensk – lepotic, boginj in predstavnic visokega stanu – spomni na vse tiste pozabljene in prezrte, ki jih na razstavi zastopajo bandura, to je modri delavski kombinezon, in težki okovani čevlji. To so nosile delavke v železarski industriji, za razstavo pa je te predmete prispeval Koroški pokrajinski muzej z Raven na Koroškem. Razstava v Miheličevi galeriji na Ptuju je na ogled do 31. januarja, potem pa se bo vse leto selila po partnerskih muzejih, glede na možnosti bo pospremljena s predavanji, spremlja jo tudi katalog.

Irena Kodrič Cizerl