Simpozij je običajno potekal v stavbi univerze na Kongresnem trgu v Ljubljani, vendar je bil zaradi ukrepov za zajezitev virusa prestavljen na splet

Ideja za simpozij Obdobja, organizira ga Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, se je oblikovala sredi 70. let prejšnjega stoletja in je bila od začetka povezana z delovanjem Seminarja slovenskega jezika, literature in kulture, ki je bil namenjen tujim slavistom. Simpozij je, kot nakazuje njegovo ime, bil vedno usmerjen v sistematično obravnavo posameznih obdobij znotraj slovenskega jezika, književnosti in kulture. Vendar tematike na simpozijih nikoli niso bile obravnavane zgolj v nacionalnem, temveč tudi v mednarodnem kontekstu. Bistvo simpozija je skozi leta ostajalo vseskozi isto – na novo pretresati dosedanji pogled na neko obdobje oziroma na neko temo iz slovenskega jezika, književnosti ali kulture.

V središču pozornosti jubilejnega, 40. simpozij Obdobja je slovenska poezija, in sicer od najstarejših pesemskih pričevanj do najnovejše pesniške produkcije – od manj znanih do uveljavljenih glasov. Na tridnevnem simpoziju se tako predstavlja 78 predavateljic in predavateljev iz 14-ih držav. Kot običajno simpozij spremlja izid obsežne, preko šesto strani dolge monografije z istim naslovom, kot ga nosi simpozij – Slovenska poezija. In v tej monografiji, ki ''izriše široko panoramo slovenske pesniške ustvarjalnosti'', so objavljene vse razprave, napisane posebej za to priložnost.

Gregor Podlogar