Pogovor z urednikom Vladom Motnikarjem.

Arsovo domače branje: izbrana dela iz svetovne in domače književnosti v radijskih literarnih večerih za srednješolce.

Na 3. programu Radia Slovenija, programu Ars, v sklopu literarnih večerov Oh, literatura – O, literatura! že tretje leto spremljamo srednješolsko domače branje. Izpostavljamo najpomembnejše literarne vsebine srednješolskega pouka književnosti. V šolskem letu 2019/2020 smo se posvetili tretjemu letniku.

Zamisel je zrasla iz literarnih večerov, ki jih v uredništvu za kulturo že dobrih dvajset let pripravljajo ob maturi. Oddaje lahko poiščete na Arsovi spletni strani, nekaj smo jih tudi pripeli na dno novice. Več o njih pa je povedal njihov urednik Vlado Motnikar.

Za začetek: kakšen je namen literarnih večerov iz cikla Arsovega domačega branja?

Literarni večeri iz cikla Arsovega domačega branja, poimenovali smo jih Oh, literatura – O, literatura!, so namenjeni v prvi vrsti dijakom, a tudi profesorjem slovenščine in pravzaprav vsem ljubiteljem literature, saj gre za literarno klasiko, ki je vedno aktualna in vedno dragocena za vse poslušalce. Oddaje se ujemajo s šolskim kurikulum in vsebujejo tudi razlage, ki povezujejo odlomke iz izbranih del.

Kako nastajajo posamezne oddaje in kdo jih ustvarja?
Literarni večeri so pravzaprav iz dveh virov. En bogat vir je radijski arhiv: v njem je na primer literarni večer o Sofoklejevih dramah, ki ga je pripravil profesor Kajetan Gantar, in je bil tudi pripravljen na način, da je primeren za srednješolsko rabo. Sicer pa nove oddaje pripravljajo profesorji in profesorice slovenščine s slovenskih gimnazij, in to iz vse Slovenije: Ljubljane, Maribora, Ljutomera, Škofje Loke, Kamnika …

Ali te oddaje lahko nadomestijo učiteljevo razlago pri pouku?

Oddaje so zamišljene kot pomoč učiteljem oziroma profesorjem in profesoricam, ne pa kot nadomestilo. Oddaje so sicer dolge okoli 40 minut in so primerne tudi za rabo pri šolski uri, poudarek pa je na izbranih literarnih odlomkih, se pravi na estetskem vtisu, ki ga dobi poslušalec. Namreč, vse odlomke interpretirajo dramski igralci in igralke, spremno besedo, ki jo pripravijo profesorji, pa berejo radijski napovedovalci in napovedovalke. Oddaje so torej v pomoč, ne dajejo vseh odgovorov, profesorji pa seveda samostojno razlagajo svojo snov.

In še za konec, v čem je njihova glavna prednost?

Prednost je prav v umetniškem vtisu. Gre za vrhunska umetniška besedila, pripravljena na radijski način. Trenutne razmere bodo morda vplivale na pripravo katere izmed naslednjih oddaj, v tem času pa lahko prisluhnete že nastalim, najdete jih na spletni strani Oh, literatura – O, literatura!.

ARS