Pojem gospodarja je postavljen na začetek naše kulture. Skozi zgodovino se je kazal v vedno novih oblikah in postavljal vedno nove uganke. Kako danes misliti – predvsem skozi slovito Heglovo dialektiko gospodarja in hlapca – ta pojem v navezavi na strukture oblasti, pa v pogovoru z dr. Baro Kolenc in dr. Gregorjem Modrom.

FOTO: Gregor Podlogar;
Jakob Schlesinger: Portret Georga Wilhelma Friedricha Hegla (1825),
Alte Nationalgalerie, Berlin.

Gregor Podlogar