torek
18.00

Jezikovni pogovori

Osvetljujemo in raziskujemo področja in teme povezane z jezikom. Vedno znova nas preseneti, kako močno človeka zaznamuje jezik in kje vse lahko najdemo njegove sledove.

Le kdo bi vrgel slovar v smeti?

0,8 odstotka Slovencev bi slovar vrglo v smeti ali dalo v reciklažo. Popolnoma drugačen je odstotek pri Belgijcih, Fincih in Dancih.

Upornik z jezikom za jezik, Stanislav Škrabec

Škrabec je želel, da bi bila slovenščina sprejemljiva za večji krog ljudi, zato se je upiral purizmu in salonski slovenščini.

Kako se navdušujejo nad slovenščino?

Med udeleženci Seminarja slovenskega jezika, literature in kulture je Francoz, ki v Pragi v češkem jeziku uči slovensko slovnico.

Ivan Cankar – reformator slovenskega knjižnega jezika

Kako se Cankar izreka o jeziku? Kakšen je Cankarjev zavestni, načelni odnos do jezika? Kakšna je njegova etika in poetika umetniške besede?

Tolmači in azilni postopek

Gost bo izkušen prevajalec/tolmač Peter Umek, zaposlen na Direktoratu za upravne notranje zadeve, migracije in naturalizacijo.

Prepoved slovenščine v špetrski cerkvi?

Hrvaškim, romunskim in španskim otrokom je bilo dovoljeno prebrati molitev v maternem jeziku, slovenski učenki pa so prošnjo zavrnili.

Potenciali jezikovne industrije

Največja podjetja v jezikovni industriji naj bi prevajala v okrog 200 jezikov. Angleščina tako ni vedno v ospredju.

Delia Carmela Chiaro o humorju in njegovem prevajanju

Glavna področja raziskovanja Delie Carmele Chiaro so filmsko in televizijsko prevajanje, humor in medkulturna komunikacija.

Rajko Nahtigal in 100 let slavistike na Univerzi v Ljubljani

Nahtigal, prvi dekan Filozofske fakultete in prvi predsednik SAZU, je aktivno sodeloval pri ustanovitvi Oddelka za slavistiko.

Čebelarski jezik

Bečela, muha, čbela, čela, čmela, čemela, medovača, pšela, bučela, brenčelica, so narečna poimenovanja za čebelo.