četrtek
14.05

Glasovi svetov

V prenesenem pomenu lahko govorimo o svetu znanosti, tehnike, vesolja, jezika, vzgoje, prava, matematike, preteklosti ...

Zgodovina zdravstva in medicine na Slovenskem

Nikoli ni bilo lahkih časov, vedno pa upanje in nova odkritja

Afganistan med anarhijo, teokracijo in demokracijo

Kako so revščina, nepismenost, šibkost državnih institucij, vmešavanje tujih držav ter brezzakonje botrovali vzniku talibskega gibanja?

Vratarji znanja

Velike znanstvene založbe so predvsem zaradi javnih sredstev med najbolj dobičkonosnimi podjetji na svetu, njihov vpliv na znanost pa je izreden

Odvisnost od digitalnih tehnologij

Ko postane ekran edino okno v svet, je to zelo problematično. Zakaj in kako ga reševati?

Fenomen gibanja #Metoo

Kampanja #MeeToo, s pričevanji žensk o spolnem nasilju, je preplavila domala ves svet in zaživela tudi v Sloveniji.

Kaj razvijamo, ko razvijamo kompetence?

Zakaj se zdi, da družba znanja ceni kompetence bolj kakor znanje samo?

Stanko Kristl: arhitekt, ki v ospredje postavlja človeka

Med njegovimi vidnejšimi stvaritvami so stanovanjski blok Prule in atrijske hiše v Ljubljani, trgovsko stanovanjski blok v Velenju, osnova šola dr. Franceta Prešerna v Kranju in objekti UKC Ljubljana.

Protislovja sodobne južnokorejske družbe

Kako je ekonomski uspeh južne Korejce oropal prostega časa?

Boris A. Novak in njegov opus magnum

Z bravuroznimi verzi, več deset tisočimi, urejenimi v pomensko smiselne speve, je pesnik ustvaril podobo mikrokozmosa, ki se razrašča v makrokozmos.

Nakupovanje v digitalni družbi

Sodobna potrošnja izdelkov in storitev v digitalnem svetu ter razmislek o prihodnosti nakupovanja.