Peter Frank

Peter Frank - Novinar

Sodelavec Uredništva za religije in verstva, redaktor oddaje Sedmi dan, soavtor oddaje Sledi večnosti, urednik dnevne rubrike Duhovna misel na 1. programu in spletni urednik.

Kulturni in romarski vidiki Marijine podobe

Gostje: dr. Irena Avsenik Nabergoj, dr. Milček Komel in dr. Robert Bahčič

Marijanski muzej na Sveti Gori

Zbirka sakralnih predmetov prikazuje razvoj Marijinega svetišča in oblik Marijinega čaščenja vse do danes

Do poroke brez spolnosti?

Zakaj se nekateri pari odločajo za spolno vzdržnost pred poroko in kakšno vlogo imajo pri tem verski nauki?

Modrost Indijancev

Stari Indijanci nam predajajo izkušnje, ki so v veliki meri uporabne tudi danes

Ikona – okno v svet transcendence

Najstarejše ikone izvirajo iz 6. in 7. stoletja, slikanje pa se je pod bizantinskim vplivom razširilo po Rusiji, Grčiji, Makedoniji ter srbskih samostanih

Hadidža – prva muslimanka

Za vsakim uspešnim moškim stoji uspešna ženska.

Verska prepričanja narekujejo izbor hrane

Religije poskušajo voditi vernike skozi življenje s številnimi zapovedmi in prepovedmi ter posegajo tudi na jedilnik vernikov.

Nevidna religija, ponov.

Tudi ukvarjanje s športom je lahko izredno globoka, celo mistična religiozna dejavnost.

Vstajenje, ponov.

O smrti, kot prehodu v novo življenje, pričajo že slike jamskega človeka v paleolitiku. Risbe in predmeti ob grobovih govorijo o veri ljudi, da smrt ni zadnje dejanje človekovega življenja.

Martin Luther: 95 tez

Martin Luther, avguštinski menih in profesor biblične teologije, je konec oktobra leta 1517 izdal znamenitih »95 tez«, s katerimi je želel prevetriti misel katoliške Cerkve.