Marjan Kovačevič Beltram

Mojstri poustvarjalne besede: Marko Marinčič

Ciklus je posvečen slovenskim prevajalcem

Štefan Vevar

Mojstri poustvarjalne besede

Janez Gradišnik

Mojstri poustvarjalne besede

France Prešeren: Soneti nesreče

Praznik je tudi priložnost za premislek o sebi, nas, življenju

Martin Heidegger: Kaj se pravi misliti?

Prevedel Aleš Košar; Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete

Ajshil: Oresteja

Cikel ponovitev oddaj o grški in rimski dramatiki, ki jo je leta 1981 pripravil dr. Kajetan Gantar

Protestantski pisci: Ljubi Slovenci

Objavljamo predgovore k izdajam slovenske protestantske književnosti, ki so jih napisali Primož Trubar, Sabastijan Krelj, Jurij Dalmatin in Adam Bohorič

In memoriam – Alojz Rebula

Njegov obsežen literarni opus vsebuje novele, črtice, refleksivno prozo in romane