Goran Tenze - Novinar

Pogled v znanost

V obliki predstavitev raziskovalnih oddelkov, laboratorijev ali odsekov, reportaž z biologi s terena, pogovorov s posamičnimi naravoslovci skušamo izpolnjevati poslanstvo na področju “popularizacije znanosti”.

210 letnica rojstva Charlesa Darwina

"Do pravega vedenja o sebi in svetu pridemo le tako, da dejstva vedno znova preverjamo in vztrajno ločujemo informacije od komentarjev in lažnih novic" - Petra Golja

Humanisti, naravoslovci in tehniki

Na oddelku za konserviranje in restavriranje NMS so se oblikovali temelji sodobnega muzejskega konservatorstva-restavratorstva na Slovenskem

Obris varstva narave na Obali

Na Obali so 3 krajinski parki, nekaj naravnih spomenikov in rezervatov, načrtujejo pa še krajinska parka Dragonja in Kraški rob ter obrežno mokrišče pri Ankaranu

“Okupacijske meje” v letih 1941-45 v Sloveniji

Raziskovalni projekt "Napravite mi to deželo nemško ... italijansko ... madžarsko ... hrvaško" utrjuje spomin na čas okupacije

Dobitnik Tischlerjeve nagrade za življensko delo dr. Janko Zerzer

Ohranjanje nacionalne identitete skozi spomin na preteklost in preteklo delo in umetnostne razstave

Vrsta ali species – kam uvrstiti živa bitja?

Vrsta (lat. species), je v bioloških vedah ena od osnovnih biodiverzitetnih kategorij

Ekologija fitoplanktona v Tržaškem zalivu

Rastlinski plankton ali fitoplankton proizvede 50 % kisika na našem planetu

Pogled v znanost

V obliki predstavitev raziskovalnih oddelkov, laboratorijev ali odsekov, reportaž z biologi s terena, pogovorov s posamičnimi naravoslovci skušamo izpolnjevati poslanstvo na področju “popularizacije znanosti”.

Zakaj po 2. svetovni vojni koncept človekovih pravic?

Kako je lahko prišlo tako daleč, da so umirali milijoni!? V drugi vojni je bilo teh milijonov še več, zato je vprašanje na mestu!