Goran Dekleva

Uroš Zupan: S prsti premikamo topel zrak

Ljubljana : Cankarjeva založba, 2018

Jovana Mihajlović Trbovc

Kolektivni zgodovinski spomin ni nikoli nevtralen

Maruša Zorec

Kako arhitektura preteklost povezuje s prihodnostjo

Afganistan med anarhijo, teokracijo in demokracijo

Kako so revščina, nepismenost, šibkost državnih institucij, vmešavanje tujih držav ter brezzakonje botrovali vzniku talibskega gibanja?

Friderik Baraga – Primož Trubar severnoameriških staroselcev

Letos se spominjamo 150. obletnice Baragove smrti.

Protislovja sodobne južnokorejske družbe

Kako je ekonomski uspeh južne Korejce oropal prostega časa?

Cirila Toplak

Zakaj si tudi po padcu berlinskega zidu politična levica zasluži znanstveno-raziskovalno pozornost

Jeruzalem, mesto na prepihu zgodovine

Od bronaste dobe do 20. stoletja.

Vladimir Aleksandrovič Plungjan

Vladimir Aleksandrovič Plungjan je eden najpomembnejših raziskovalcev zahodnoafriških in kavkaških jezikov ter član tako ruske kakor evropske akademije znanosti in umetnosti.

Lado Kralj

Kako literarno-teoretsko opredeliti bistvo dramatskih besedil, da bo definicija veljala za vse drame od starih Grkov do danes