Andrej Rot

Tone Peršak: Kriza duha

Pisatelj in politik Tone Peršak je objavil več romanov, pisal pa je tudi gledališke, televizijske in radijske igre ter številne kritike, članke in razmišljanja o […]

Jean Elshtain: Feminizem, družina, družba

Enajstega avgusta 2013 je umrla ameriška doktorica političnih ved Jean Elshtain, avtorica znamenitih del Moški kot javna osebnost, ženska kot zasebna in Družina v politični […]

Nara Petrovič: Filozofija uživanja na srfu

Esej Filozofija uživanja na srfu je prejel nagrado revije Sodobnost

Irena Štusej: Princesa Recesulja

Vpogled v vsakdanjik, zaznamovan z recesijo, pri čemer aktualna tema služi kot navdih za slogovno domiselno in prepričljivo pisanje

Marjan Rožanc: Zdravica

Slovenski pisatelj Marjan Rožanc je leta 1967 v tržaški reviji Most objavil prispevek z naslovom Zdravica

Mitja Čander: Vrtinec

Literarni urednik in esejist piše o romanu Rudija Šeliga Triptih Agate Schwarzkobler, ki je izšel leta 1968

Peter Kovačič Peršin: Pogled v prihodnost

Pisatelj in urednik Peter Kovačič Peršin je znan kot predstavnik personalistične filozofije in krščanskega socialnega gibanja. Bil je urednik Revije in Založbe 2000, izdal je […]

Janez Kačar: Ne čakaj pomladi

Janez Kačar je umrl v Buenos Airesu 31. maja 1968, star komaj 35 let.

Alenka Rebula: Zaklenjeni v svoj spomin?

Slovenska pesnica, pisateljica in psihologinja obravnava mehanizme spomina, predvsem pa čustveno obarvane spomine

Janja Vollmaier Lubej: Esej o robcu, jeziku in zavračanju zla

Predavateljica in esejistka Janja Vollmaier Lubej poučuje slovenščino na tujih univerzah ter organizira in vodi literarne večere s sodobnimi slovenskimi pisatelji in pisateljicami. Piše strokovne […]