sreda
14.05

Arsov forum

Oddaja je namenjena pretresanju in reflektiranju aktualnih in izstopajočih dogodkov na področju kulture in umetnosti.

Doseženi in zastavljeni cilji Javne agencije za knjigo

Kakšno vlogo si je v teh letih ustvarila agencija v našem in mednarodnem knjižnem prostoru in kakšni so njeni cilji v prihodnosti?

PREŠERNOVI LAVREATI 2018

Oddajo namenjamo letošnjima prejemnikoma Prešernovih nagrad – to sta plesalec Janez Mejač in pesnik Boris A. Novak – in šestim nagrajencem Prešernovega sklada.

Kako naprej?

Zaključen je Javni razpis za izbor javnih kulturnih programov, ki je temeljni  mehanizem podpiranja in urejanja načinov produkcije neodvisne uprizoritvene, glasbene, likovne in intermedijske umetnosti.

Knjižnice – pomemben dejavnik v lokalnem okolju

Nacionalni svet za knjižnično dejavnost je predstavil priporočila za splošne knjižnice, ki poudarjajo pomen potreb lokalnega prebivalstva.

Spletna platforma Zlata paličica – klik do gledališča

Spletna platforma Zlata paličica kot festivalski navdih z željo po poglobljenem, umetnostno-vzgojnem vidiku uprizoritvene umetnosti.

Teror

Okrogla miza v kranjskem gledališču o varnosti, etiki in odgovornosti

Umetnost – kritika – mediji

Široko polje razmisleka, v času, ko kritična misel, tudi o umetnosti, izgublja prostore širše dostopnosti.

25-letnica Slovenskega muzikološkega društva

Ob premeni koledarskega leta, se radi ozremo nazaj s kritičnim pogledom na minuli čas in na opravljeno delo. Med mnogimi obletnicami, ki so se zgodile […]

Urejanje prostora in odnosi v mestu

Ob primeru napovedane prodaje Hostla Celica in dogodkih, za katere še ne vemo, kako se bodo v zvezi s Celico razpletli, se odpirajo mnoga vprašanja v zvezi z razvojem mesta Ljubljana in prostorskim urejanjem.

Varuhinja pravic gledalcev in poslušalcev RTV Slovenija Ilinka Todorovski

Kaj lahko k večjemu zaupanju javnosti, tudi v program Ars, pripomore institut varuha? Kako se RTV Slovenija odziva na mnenja poslušalcev?