Izpod peresa slovenskih skladateljev

Emil Adamič

iz orkestralnega opusa

ipss10-1200x600b
foto: Gregor Pirš

Tokratno oddajo Izpod peresa slovenskih skladateljev posvečamo instrumentalnemu opusu Emila Adamiča, ki je v primerjavi z zborovskim številčno manjši in obsega dela za simfonični orkester, za salonski, mali in šolski orkester, za godalni orkester ter komorne, klavirske in violinske skladbe. V prvem ustvarjalnem obdobju je Adamič za glasbena društva napisal vrsto orkestralnih vložkov k spevoigram. Prva obsežnejša dela so iz tržaškega obdobja, tehtnejša so nastala v ruskem obdobju in po prvi svetovni vojni. Adamič že v epsko zasnovani šest stavčni Otroški suiti I, ki je nastala leta 1913, nakaže stremljenje k programski, realistično naravnani glasbi, značilni za poznejša dela, ter rabo ljudske motivke.