Kratka radijska igra

Snubitev

Humorna prigoda o človeških nraveh

V0035047-Verlak
Tanja Verlak: ZOO, 2006
foto: Z dovoljenjem Moderne galerije, Ljubljana

Humorna prigoda o človeških nraveh, ki iz človeka privrejo ob tako pomembnem dogodku kot je snubitev.

Avtor Anton Pavlovič Čehov
Avtor radijske priredbe Simon Dobravc
Režiser Jože Valentič
Dramaturginja Vilma Štritof
Tonski mojster Miro Marinšek
Glasbeni opremljevalec Marko Stopar
Asistentka režije Alenka Kovačič
Tehnični asistenti Martin Florjančič, Sandi Zgonc, Zmago Frece

Stepan Stepanovič Čubukov Dare Valič
Natalija Stepanovna Nina Valič
Ivan Vasiljevič Lomov Bojan Emeršič

Produkcija Uredništva igranega programa
Posneto v studiih Radia Slovenija v decembru 2001

 

Tanja Verlak (r. 1979): ZOO, 2006
Z dovoljenjem Moderne galerije, Ljubljana
Tanja Verlak že od začetka svojega ustvarjanja na prelomu 20. v 21. stoletje raziskuje, kako s fotografijo izraziti svoje dojemanje pojavnega sveta, pri čemer jo poleg poznavanja zgodovine in teorije fotografije vodi tudi védenje o fenomenoloških spoznanjih. Pozornosti tako ne posveča le skrbni izbiri tematike in posebnostim medija, marveč tudi temeljnemu eksistencialnemu vprašanju, namreč, kaj stvarnost sporoča njej sami, kako svet preči njeno zavest. V ciklu ZOO, ki med drugim razkriva avtoričin izrazit občutek za živali, se zdi, da jo je vodilo predvsem izkustvo njihove ujetosti, kajti vsaka fotografija zase je ne glede na tip podobe, ki se skozi cikel spreminja, svojevrstna drama njihove nemoči, otopelosti, vdanosti. Cikel je občutena, nekoliko resignirana pripoved o ranljivosti življenja za ograjami, ki odpira vprašanja o protislovjih človeške družbe nasploh.
Lara Štrumej

Likovno opremo spletnega članka so zasnovali kustosi Moderne galerije

Fotografska zbirka Moderne galerije
Začetek načrtnega zbiranja, hranjenja in preučevanja fotografije v Moderni galeriji sega v leto 1992, ko je bila ustanovljena Fotografska zbirka Moderne galerije. Zbirka šteje zdaj več kot 4000 enot predvsem slovenskih avtorjev; obsega obdobje od konca devetnajstega stoletja do danes. Pridobivanje gradiva za zbirko je najtesneje povezano z raziskovanjem zgodovine slovenske fotografije s poudarkom na fotografiji 20. stoletja; s sprotnim odzivanjem na ustvarjalne dosežke sodobnih avtorjev postaja zbirka vse boj pomembna tudi za zgodovino slovenske fotografije 21. stoletja. Številčno najbolj obsežni so fondi Riharda Jakopiča, Petra Kocjančiča, Frana Krašovca, Franca Ferjana, Vena Pilona, Gojmirja Antona Kosa, Jožeta Kološe-Kološe, Lojzeta Spacala, Leona Dolinška, Stojana Kerblerja, Božidarja Dolenca, Toneta Stojka, Staneta Jagodiča in drugih. Izmed slovenskih sodobnih avtorjev se zbirka ponaša med drugim z deli Milana Pajka, Borisa Gaberščika, Hermana Pivka, Janeta Štravsa, Klavdija Slubana, Vlada Stjepića, Tomaža Gregoriča, Tanje Verlak, Boruta Krajnca, Branka Lenarta, Tanje Lazetić, Boruta Peterlina, Gorana Bertoka, Jona Derganca in mnogih drugih.