Za en bokal muzike

Zapisani spomin 4

za-en-bokal-muzike-web
foto: Za en bokal muzike

V oddaji Za en bokal muzike bomo tokrat slišali družinske pripovedne pesmi, torej tiste, ki pojejo o medosebnih odnosih in s tem orisujejo razmerja, ureditve, pa tudi vlogo in položaj posameznika znotraj družbe nekoč … Najznačilnejše takšne pesmi so zbrane v knjigi in na peti zgoščenki iz zbirke Slovenske ljudske pesmi, ki ju je izdal Glasbenonarodopisni inštitut Znanstveno raziskovalnega centra SAZU.