Svet kulture

Razstave in festivali

Evropa – dediščina humanistov

Trubar
Evropskim humanistom se pridružuje tudi vodilni slovenski protestant Primož Trubar (1508/09–1586)
foto: Wikipedia

Razstava Evropa – dediščina humanistov ponuja odgovore na vprašanji Kdo so bili pionirji in pionirke humanistične misli v Evropi in kateri posamezniki in posameznice so odločilno vplivali na ideale in vrednote Evropske unije. Na festivalu Topografije zvoka, ki se danes začenja v lubljanskem ŠKUC-u, bodo v treh dneh v ospredju zvočne umetnice, katerih delo se povezuje s pojmom Navzočnosti. Posvetili smo se tudi 9. mednarodnemu Ne-festivalu gledališča zatiranih. K tem in drugim vsebinam oddaje Svet kulture vas vljudno vabimo!