Musica sacra

Sveta Trojica - v besedi in glasbi

Kot Sveti Duh in binkošti, je tudi Sveta Trojica, katere praznik je v katoliški cerkvi nedeljo po binkoštih, umetnikom pomenila močan vzgib za ustvarjanje.

church-window-511751_960_720
Sveta Trojica (cerkveno okno)
foto: pixabay.com

Kot Sveti Duh in binkošti, je tudi Sveta Trojica, katere praznik je v katoliški cerkvi nedeljo po binkoštih, umetnikom pomenila močan vzgib za ustvarjanje. Že véliki Johann Sebastijan Bach je skozi tonsko simboliko v svoja dela večkrat vpletal tri božje osebe: Boga Očeta je navadno upodobil majestetično, z veličastnimi fugami, Boga Sina je s povsem drugačno glasbo predstavil kot tolažnika vsega sveta, Boga Svetega Duha pa kot duha svobode, ki véje, kjer hoče, lahkotnega, kot veter.